Custom Search
 
Application Documents Application Forms Interview Fees Site Map  
Сайт за Имиграцията в Квебек
 

Процедура за Легална Емиграция и Живот
в Провинция Квебек


Повече за

Study Renting Learn French Learn English
 

Често Задавани Въпроси и Отговори

Много въпроси са често срещани във всички категории за Емиграция в Канада. Тук ще намерите отговора на вашите основни въпроси за Имиграция в Канада, независимо дали кандидатствате по Федералната Процедура , Провинциална програма , Бизнес имиграция или Спонсориране на член (ове) от семейството. 

Какво е Канадска виза за емиграция?

Виза за емиграция в Канада (виза за постоянно пребиваване) е документ , който ви позволява да живеете и работите във всяка една част от Канада и ви осигурява статут на Постоянно Пребиваващ Гражданин. Това носи след себе си и определени отговорности , като също така може да бъде отнета (анулирана) ако притежателят й не посреща отговорностите на канадското гражданство, или ако бъдат открити сериозни криминални провинения. Човек които има статут на Постоянно Пребиваващ Гражданин на Канада може да кандидатства за Канадско Гражданство след 3 години.

 

 

Каква е разликата между разрешително за работа и виза за емиграция в Канада?

Разрешитеното за работа позволява на посетителя да живее и работи временно в Канада – за ограничен период от време - а също така има и ограничения и върху типа работа която може да бъде упражнявана. Това по никакав начин не води до получаване на статут на постоянно пребиваващ. За разлика, имиграционната виза позволява на притежателя да живее и работи навсякъде в Канада, да се наслаждава на много от привилегиите на Канадското гражданство , да кандидатства за канадаско гражданство след 3 години и да спонсорира членове от семейството си за статут за постоянно пребиваващи.

 

 

Мога ли да кандидатствам за Постоянно Пребиваващ Статут и за Временно Пребиваване по едно и също време?

Вие можете да кандидатствате за Постоянно Пребиваване и Временно Пребиваване по едно и също време. Политиката на Канада относно имиграциятата разпознава концепцията на двойни намерения (dual intent).

 

 

Чух, че изискванията за Имиграция в Канда са се променили. Как ще бъда засегнат?

Условията по емиграцията в Kанада, а и съответващите наредби, закони и политика, са непрекъснато подлежи на промяна. Ефектът от тези промени се различава значително от един до друг кандидат, в зависимост от конкретните обстоятелства.

 

 

Право на участие и квалификации често задавани въпроси

Кой се квалифицира за Виза за Легална Емиграция в Канада?

Визите за емиграция в Канада (виза за постоянно пребиваване) се издават за квалифицирани работници, провинциални номинации, бизнес лица и близки членове на семейството на канадските граждани и постоянни жители.

 

 

Кой може да се включи в моята молба за Имиграция в Канада?

Вашият съпруг / а / законен партньор / съвместно живеещ партньор и всяко отглеждано от вас дете, трябва да бъдат включени в молбата ви. Отглеждатните деца, трябва да бъдат на възраст под 22 години, или, ако те са на 22 и по-възрастни, те трябва да са редовно учащи студенти и да не са прекъсвали образованието си. Всяка промяна в семейното ви положение, след подаване на молбата може да окаже влияние върху обработването на цялостната ви кандидатура.

Други близки членове на семейството, като родители, обикновено не могат да бъдат включени в молбата, но може да успеете да ги спонсорирате за да станат канадски Постоянни Жители след като станете канадски Постоянно Пребиваващ Гражданин. Имиграционната политика на Канада предоставя равни права при кандидатстване за Легална Емиграция в Канада и на партньори от един и същи пол.

 

 

Има ли специални имиграционни процедури за различните провинции в Канада?

Някои провинции имат дадени права от Службите по Гражданство и Имиграция Канада да изберат или номинират кандидати за имиграция, предназначени за техните съответни провинцйи в рамките на областни програми за Номинация.

Квебек има изключителна власт при избора на кандидати, които възнамеряват да пребивават в провинцията.Тези кандидати, които са обект на Подбора на Квебек също трябва да заплатят допълнителна такса за обработка на документи от Имиграционни Служби Квебек. Кандидатите, които отговарят на изискванията по подбора на Федералната Процедура може да не отговарят на изискванията за селекция на Квебек, и обратно.

 

 

Как да разберете, дали отговаряте на изискванията за емиграция в Канада?

Ние Ви препоръчваме да попълните и представите он-лайн тест за имиграция в Канада, която можете да получите сега и напълно безплатно - ТУК.

 

 

Fast Access

Learn French Regulated professions and orders
 

Legal Immigration to Quebec, Canada – Program for Qualified Workers

The applicants for the immigration to Canada as qualified workers for Quebec province in Canada/Qualified Applicants are those with intention to settle in Montreal or other city in Quebec, Canada.

 

 
Copyrights LegalImmigrationToCanada.com © 2009 - 2019